Właściwości

  • Dwuskładnikowy, modyfikowany polimerami
  • Nakładanie techniką natrysku ręcznego i na mokro
  • Miękka, łatwa regulacja rozrzutu w celu uzyskania zaokrąglonych powierzchni betonowych
  • Dobra tolerancja zmian grubości warstwy, dlatego nadaje się do krawędzi, przerw i ubytków
  • Klasa R2 zgodnie z EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

  • Filtr liniowy PCC do obszarów niedostępnych i nie wbijanych w nowe lub istniejące konstrukcje, w szczególności konstrukcje wzniesione w deskowaniu ślizgowym lub wspinającym, np. kominy betonowe, chłodnie kominowe, bunkier, wieże schodowe i telekomunikacyjne oraz silosy 
  • Ciosowanie porów, ubytków i chropowatości powierzchni
  • Certyfikat wydany zgodnie z normą EN 1504 część 3 dla zasady 3, procedura 3.1 i 3.3

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123