Właściwości

  • Na bazie cementowej
  • Dwukomponentowa
  • Krótkie czasowe odstępy pomiędzy warstwami
  • Przetestowany zgodnie z ZTV-ING TL/TP SPCC
  • Zaaprobowany jako System z Nafufill GTS i Nafufill GTS-HS
  • Certyfikowany zgodne z PNEN 1504 cześć 7

Obszary zastosowań

  • Aktywna ochrona antykorozyjna stali zbrojeniowej przy prowadzeniu napraw betonu
  • W zakresie ZTV-SIB zaaprobowany do napraw SPCC
  • Zasadę 11, procedura 11.1 (PN-EN 1504-9)

 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123