Właściwości

  • Jednoskładnikowe, tylko do zmieszania z wodą
  • Łatwa aplikacja dzięki konsystencji nadającej się do smarowania
  • Krótkie czasy powlekania
  • Certyfikat zgodności z normami DIN 50017, DIN 50018 i DIN 50021 jako aktywnej powłoki antykorozyjnej.
  • Zatwierdzone zgodnie z ZTV-ING, część 3 "Konstrukcja stała" dla obszarów zastosowań PCC I i PCC II oraz zgodnie z wytycznymi DafStb dotyczącymi napraw dla klas ekspozycji M 2 i M 3

Obszary zastosowań

  • Powłoka aktywnej ochrony antykorozyjnej dla odsłoniętej stali betonowej w konstrukcjach żelbetowych
  • Powłoka klejowa do systemów wymiany betonu do naprawy nowych i starych konstrukcji
  • Nadaje się do stosowania wewnątrz i na zewnątrz
  • Certyfikat wydany zgodnie z normą EN 1504 część 7 dla zasady 11, procedura 11.1

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123