Właściwości

  • Związany cementem, tylko do zmieszania z wodą
  • Łatwe do rozprowadzania za pomocą pędzla
  • Nakładanie na powierzchnie podłogowe również przez natryskiwanie
  • Spoiwo kompatybilne z siarczanami
  • Krótki czas powlekania
  • Nadaje się również do obszarów wody pitnej
  • Certyfikacja zgodnie z ulotką DVGW W 347 i W 270
  • Sklasyfikowane i certyfikowane zgodnie z EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

  • Powłoka wiążąca do systemów wymiany betonu i powłok wiązanych cementem w obszarach wody pitnej, ścieków oraz do naprawy nowych i starych konstrukcji w obiektach budownictwa lądowego i przemysłowego.
  • Certyfikat wydany zgodnie z normą EN 1504 część 3 dla zasady 3, procedura 3.1

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123