Właściwości

 • Produkt dwu-komponentowy
 • Cechuje się dużą retencją wody
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej
 • Wodoszczelny, odporny na stałe obciążenie wodą,
 • Szczelny dla chloru
 • Do nakładania ręcznego lub natryskiem mokrym
 • Spełnia wymogi normy PN EN 1504 cz.3 klasa R2
 • Spełnia wymogi klasy ekspozycji jak dla betonów „silnie narażonych na czynniki korozyjne”
 • Materiał nie zawiera glinianu trójwapniowego (C3A=0)

Obszary zastosowań

 • Beton strzałowy do naprawy powierzchni ścian i sufitów w zbiornikach wody pitnej, oczyszczalniach wody pitnej
 • Nadaje się do elementów betonowych w obszarach ważnych statycznie i nieistotne z punktu widzenia statyki
 • Nadaje się do naprawy większych i głębszych pęknięć oraz zwiększenia pokrywy betonowej
 • Certyfikat wydany zgodnie z normą EN 1504 część 3 dla zasad 3 i 7, procedura 3.3, 7.1 i 7.2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123