Właściwości

 • Jednoskładnikowe, modyfikowane polimerami
 • Nakładanie techniką natrysku ręcznego i na mokro
 • Duża odporność na siarczany
 • Odporny na stałe działanie wody, odporny na chlorki
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej i nieprzepuszczalny dla wody
 • Odporny na zakres pH 4 do pH 14
 • Klasa R4 zgodnie z EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

 • Zabezpieczenie powierzchni elementów betonowych, żelbetowych i strunobetonowych (konstrukcji nowych i istniejących) w obiektach kanalizacyjnych
 • Szczególnie nadaje się do basenów deszczowych, basenów sedymentacji pierwotnej i wtórnej, zbiorników osadu czynnego, piaskowników, konstrukcji sitowych, zagęszczaczy osadu, wież fermentacyjnych (strefa osadu)
 • Opcjonalnie: nadaje się również do zamykania mniejszych pęknięć
 • Sklasyfikowany zgodnie z normą EN 1504 część 3 dla zasad 3 i 7, procedury 3.1, 3.3 i 7.1
 • Zgodnie z normą EN 206 odpowiednie do narażenia na działanie XD 1-3, XS 1-3, XF 1+3 i XA 1-3

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123