Właściwości

 • Wiązany cementem, wymaga tylko wymieszania z wodą
 • Sklasyfikowany wg DVGW (Niemieckie Zrzeszenie Branży Wodnej i Gazowej) arkusz roboczy W300 jako Typ 2, ale bez dodatków tworzyw sztucznych
 • Dopuszczony wg DVGW, arkusz roboczyW 347 i W 270
 • Do nakładania ręcznego lub natryskiem mokrym
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej, wodoszczelny
 • Niska porowatość
 • Klasa zaprawy R4zgodnie z normą EN 1504 cz. 3

Obszary zastosowań

 • Beton zastępczy dla powierzchni ścian, dna i stropu elementów betonowych dla obszarów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia, stacjach uzdatniania wody pitnej i dla stref mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia (wzgl. pitną)
 • Jako beton zastępczy oraz powiększenie otuliny przy naprawie powierzchni ścian i stropów
 • Beton zastępczy zgodnie z DafStb - wytyczne naprawy betonu, dopuszczony dla klas obciążenia M3
 • Nadaje się również do formowania wyobleń
 • Certyfikowany i sklasyfikowany wg EN 1504 cz. 3dla zasady 3, 4i 7; Metoda3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2

 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123