Właściwości

  • Nadaje się do aplikacji metodą suchego natrysku
  • Sklasyfikowana wg instrukcji roboczej DVGW W 300 jako Typ 1
  • Przebadana i dopuszczona wg instrukcji roboczej DVGW W 347
  • W przypadku typu 1 nie jest konieczny dowód wg instrukcji roboczej DVGW W 270
  • Otwarty na dyfuzję pary wodnej i wodoszczelny
  • Klasa R4 wg DIN EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

  • Sucha zaprawa natryskowa do powierzchni ścian i sufitów w zbiornikach wody pitnej, w urządzeniach uzdatniania wody pitnej oraz w betonowych elementach budowlanych w strefach ochrony wody pitnej
  • Nadaje się do betonowych elementów budowlanych w obszarach istotnych i nieistotnych z punktu widzenia statyki
  • Może być używany jako wyrównanie powierzchni pod wyprawę z materiału MC-RIM PW 10
  • Produkt posiada certyfikat wg DIN EN 1504 część 3 dla zasad 3 i 7, metody 3.3, 7.1

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123