Właściwości

 • Jednoskładnikowy, związany cementem
 • Nakładanie techniką natrysku na sucho
 • Certyfikacja zgodnie z ulotką DVGW W 347
 • Sklasyfikowany jako typ 1 zgodnie z ulotką DVGW W 300
 • Typ 1 nie wymaga żadnej homologacji zgodnie z ulotką DVGW W 270
 • Zgodnie z klasą ekspozycji XTWB
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej i nieprzepuszczalny dla wody
 • Duża odporność na siarczany
 • Klasa R3 zgodnie z EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

 • Beton strzałowy do naprawy powierzchni ścian i sufitów w zbiornikach wody pitnej, oczyszczalniach wody pitnej
 • Nadaje się do elementów betonowych w obszarach ważnych statycznie i nieistotne z punktu widzenia statyki
 • Nadaje się do naprawy większych i głębszych pęknięć oraz zwiększenia pokrywy betonowej
 • Certyfikat wydany zgodnie z normą EN 1504 część 3 dla zasad 3 i 7, procedura 3.3, 7.1 i 7.2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123