Właściwości

 • Szczególnie nadaje się do uzależnionych od zmiany przypływów (fal) obiektów hydrotechnicznych
 • Naprawa zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji hydraulicznych, np. konstrukcje portowe, ściany na-brzeża, nabrzeża, śluzy, itp.
 • Beton zastępczy przy naprawach betonu obiektów oczyszczalni ścieków, otwartych kanałów ściekowych, zbiorniki awaryjne
 • Na podstawie ZTV-W LB 219 zastosowanie dla klas ekspozycji XC 1÷4, XD 1÷3, XS 1÷3, XF 1÷4, XW1÷2, XA 1÷3iXM 1
 • Certyfikowany i dopuszczony zgodnie z EN 1504 część 3 dla zasady 3 i 7, metoda 3.3,7.1 i 7.2

Obszary zastosowań

 • Do aplikacji metodą natrysku na sucho
 • Modyfikowany tworzywami sztucznymi
 • Wysoka odporność na siarczany, niska zawartość alkalii
 • Możliwość obciążenia wodą po 1 godzinie
 • Odporność na temperaturę, mróz oraz na sole odladzające
 • Niski skurcz, niski moduł E, szczelna na chlorki
 • Klasa R4 wg EN 1504 cz.3

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123