Właściwości

 • Modyfikowany tworzywami sztucznymi, do aplikacji metodą natrysku na sucho
 • Niski skurcz, niski moduł E,szczelna na chlorki
 • Nie zawiera C3A=0 (na cemencie bez zawartości glinianu trójwapniowego), niska zawartość alkalii
 • Odporność na temperaturę, mróz oraz na sole odladzające
 • Współpracujący statycznie
 • Zgodnie z PN-EN 13501-1-Klasa reakcji na ogień wyrobu budowlanego A1 –niepalny
 • Klasa R4 wg PN-EN 1504 cz.3

Obszary zastosowań

 • Beton zastępczy wg ZTV-ING, część 3 Budowle masywne, Rozdział 4, obszar zastosowania SPCC na obciążone dynamicznie i nie dynamicznie powierzchnie pionowe i pułapowe
 • Beton zastępczy (SPCC) w zakresie dopuszczenia ZTV-W LB 219 klasy ekspozycji XC 1÷4, XD 1÷3, XF 1÷4, XS 1÷3 i XW 1÷3,XA 1÷3, XM 1
 • Nie ma zastosowania przy betonach lekkich
 • Klasa M3 betonu zastępczego zgodnie z DafStb - wytyczne naprawy do statycznego wzmocnienia nośnych konstrukcji betonowych
 • Zaprawa naprawcza i zaprawa anodowa zgodnie z EN 12696 Zasady Naprawy: „Antykorozyjnaochro-na katodowa stali w betonie”
 • Certyfikowany i dopuszczony zgodnie z EN 1504 część 3 dla zasady 3, 4 i 7, metoda 3.3,4.4, 7.1 i 7.2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123