Właściwości

 • Jednoskładnikowa, modyfikowana dodatkami syntetycznymi
 • Odporna na sole odladzające i szczelna na chlorki
 • Niepalna zgodnie z PN-EN 13501-1-Klasa reakcji na ogień wyrobu budowlanego A2fl-s1
 • Współpracująca statycznie
 • Wbudowywana ręcznie lub maszynowo przy użyciu układarki
 • Klasa zaprawy R4 zgodnie z PN EN 1504 cz.3

Obszary zastosowań

 • Beton zastępczy zgodnie z ZTV-ING część 3 Naprawa powierzchni w zakresie PCC I -do napraw powierzchni obciążonych dynamicznie, naprawy punktowe lub całopowierzchniowe
 • Klasa M2/M3 betonu zastępczego zgodnie z DafStb wytyczne naprawy elementów konstrukcyjnych
 • Zaprawa naprawcza i zaprawa anodowa zgodnie z EN 12696 Zasady Naprawy: „Antykorozyjna ochrona katodowa stali w betonie”
 • Certyfikowana zgodnie z PN - EN 1504 część 3 dla zasady 3, 4 i 7, metodą 3.1, 4.4, 7.1 i 7.2
 • Dająca się zastosować dla klas ekspozycji XC 1÷4, XF 1÷4, XD 1÷3, i XS 1÷3

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123