Właściwości

 • Produkt jednoskładnikowy, modyfikowany tworzywami sztucznymi
 • Nadaje się do aplikacji ręcznej i metodą natrysku na mokro
 • Niska gęstość objętościowa świeżej zaprawy
 • Odporna na zmiany temperatur, mróz i sole rozmrażające
 • Wysoka odporność na karbonatyzację
 • Wysoka zdolność klejenia
 • Stabilna podczas prac na ścianach i nad głową
 • Zaprawa niepalna wg DIN EN 1351 - materiał budowlany klasy A1
 • Zaprawa klasy R3 wg DIN EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

 • Beton zastępczy przynaprawach
 • Zaprawa do wzmacniania betonu podczas napraw budowli inżynieryjnych, przemysłowych, naziemnych i mieszkalnych
 • Do miejscowej i całopowierzchniowej reprofilacji
 • Nadaje się do stosowania w klasach ekspozycji XC 1÷4 i XF 1÷4
 • Certyfikowany zgodnie z EN 1504-3dla zasady3i 7 i metody3.1, 3.3, 7.1 i 7.2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123