Właściwości

 • Jednoskładnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi
 • Do aplikacji ręcznej i metodą natrysku na mokro
 • Nie zawiera glinianu trójwapniowego
 • Niska zawartość alkalii
 • Wysoka odporność na karbonatyzację i sole odladzające
 • Szczelna na chlorki
 • Klasa R4 zgodnie z EN 1504 cz.3

 

Obszary zastosowań

 • Beton zastępczy do naprawzarówno elementów wewnętrznych jak i zewnętrznych w budowlach nowych oraz remontowanych (nie okresowo używanych)
 • Beton zastępczy do powierzchni mających kontakt z wodą gruntową oraz gruntem
 • Zastosowanie zgodnie z EN 206w klasach ekspozycjiXC 1÷4, XF 1÷4, XD 1÷3, XS 1÷3oraz XA 1÷3
 • Certyfikowany zgodnie z EN 1504 część 3 dla zasady 3, 4 i 7, metody3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123