Właściwości

 • Jednoskładnikowa, do aplikacji ręcznej i metodą natrysku na mokro
 • Współpracująca statycznie
 • Wysoka odporność na karbonatyzację
 • Odporna na sole odladzające, szczelna na chlorki
 • Niepalna, klasa A1 zgodnie z PN-EN 13501-1
 • Klasa R4 zgodnie z PN-EN 1504-3

Obszary zastosowań

 • Beton zastępczy zgodnie z ZTV-ING część 3, dział 4, Naprawa konstrukcji w zakresie SPCC i PCC II - do napraw powierzchni obciążonych dynamicznie lub statycznie
 • SPCC / PCC - beton zastępczy zgodnie z ZTV-W LB 219 do napraw budowli hydrotechnicznych, zastosowanie w klasach ekspozycji XC 1÷4, XF 1÷4, XW 1÷2, XD 1÷3, XS 1÷3, XM 1 i XA 1÷2
 • SPCC / PCC - beton zastępczy zgodnie z DafStb - wytyczne naprawy betonu, dopuszczony dla klas obciążenia M2 oraz M3
 • Zaprawa naprawcza i zaprawa anodowa zgodnie z EN 12696 Zasady Naprawy: „Antykorozyjna ochro-na katodowa stali w betonie” (również powierzchnie poziome)
 • W połączeniu z MC-Additiv W dopuszczona jako zaprawa remontowa do naprawy elementów konstrukcji betonowych obiektów służących do składowania, rozlewania i przeładunku substancji zagrażających wodom gruntowym (WHG)
 • Certyfikowany i sklasyfikowany wg PN-EN 1504-3 dla zasady 3, 4 i 7 i metody 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2

 

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123