Właściwości

 • Jednoskładnikowa, do aplikacji ręcznej i metodą natrysku na mokro
 • Współpracująca statycznie
 • Wysoka odporność na karbonatyzację
 • Odporna na sole odladzające, szczelnana chlorki
 • Niepalna, klasa A1zgodnie z normą DIN-EN 13501-1
 • Ognioodporność zgodnie z krzywą temperaturową ZTV-ING cz.5 oraz wytycznymi EBA
 • Ognioodporność według krzywej temperaturowej węglowodorowej
 • Ognioodporność według krzywej temperaturowej (ETK) wg ISO 834, Klasa palności F90/F120klasaR4 zgodnie z normą DIN-EN 1504 cz.3

 

Obszary zastosowań

 • Wymiana betonu zgodnie z ZTV-ING, rozdział 3 konstrukcja pełna. Sezon 4 dla obszarów zastosowań SPCC i PCC II - obszary obciążeń dynamicznych i niedynamicznych

 • Wymiana betonu SPCC/PCC zgodnie z ZTV-W LB 219 do naprawy konstrukcji wodnych, odpowiednia dla klas ekspozycji XC 1-4, XF 1-4, XW 1-2, XD 1-3, XS 1-3, XM 1 i XA 1-2

 • Wymiana betonu SPCC/PCC zgodnie z normą DafStb-naprawa, zatwierdzona dla klas naprężeń M2 i M3

 • Zaprawa naprawcza i anodowa osadzająca zgodnie z normą EN 12696 na zasadzie naprawy "katodowa ochrona antykorozyjna stali w betonie" (również obszary poziome)

 • Certyfikowany i sklasyfikowany zgodnie z EN 1504 część 3 dla zasad 3, 4 i 7, procedur 3.1, 3.3, 4.4, 7.1 i 7.2.

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123