Właściwości

  • Dwuskładnikowa, wodorozcieńczalna żywica epoksydowa
  • Na bazie wody, przezroczyste po wyschnięciu
  • Formowanie filmów
  • Nakładanie pędzlem, wałkiem i techniką natryskową bez powietrza
  • Certyfikowany zgodnie z normą EN 1504 część 2

Obszary zastosowań

  • Zastosowanie na podłożach mineralnych jako podkład pod MC-PowerPro HCR
  • Dla obszarów poziomych i pionowych
  • Certyfikowany i sklasyfikowany zgodnie z normą EN 1504 część 2 dla zasady 1, procedura 1.2
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowy kontakt z wodą, długotrwałe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123