Właściwości

  • Zawierająca rozpuszczalnik
  • Gotowa do użycia, łatwa aplikacja
  • Nakładanie za pomocą pędzla 
  • Konsystencja zbliżona do żelu
  • Niekapiąca aplikacja

Obszary zastosowań

  • Usunięcie grafitti z MC-Color Proof vision i MC-Color Flair vision - do stosowania tylko w połączeniu z tymi produktami
  • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123