Właściwości

 • Dwuskładnikowe, pigmentowane połączenie polimerów ze zintegrowaną technologią DPM
 • Bezfilfenolowe, elastyczne spoiwo
 • Bardzo dobra odporność na działanie kwasów organicznych, roztworów soli i zasad
 • Odporny na biogenną korozję kwasem siarkowym
 • Odporny na gnojowicę, gnojowicę i przesączanie kiszonki
 • Doskonała odporność na ścieranie, dostępna dla pojazdów z oponami pneumatycznymi
 • Nakładanie za pomocą wałka, packi lub natrysku pneumatycznego
 • Zatwierdzona powłoka JGS w DIBt, nr homologacji. Z-59.15-418
 • Certyfikowany zgodnie z normą EN 1504 część 2

Aplikacje

 • Odpowiednie na wszystkich podłożach cementowych (beton, żelbet, zaprawa) i stalowych
 • Nadaje się do zastosowania w przestrzeniach zamkniętych w oczyszczalniach ścieków i wieżach fermentacyjnych.
 • Nadaje się do szamba, zbiorników na obornik, zbiorników na biogaz, silosów chwytakowych, piwnic na obornik i odpływów obornika, kompostowni
 • Odpowiednie w połączeniu z MC-RIM PROTECT, MC-RIM PROTECT-H, Nafufill KM 250 HS, Zentrifix EC 6
 • Nie nadaje się do powlekania stołów paszowych
 • Poświadczone i sklasyfikowane zgodnie z normą EN 1504 część 2 dla zasad 1, 2, 5 i 8, procedura 1.3, 2.2, 5.1 i 8.2
 • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123