Właściwości

 • Dwuskładnikowa, pigmentowana kombinacja polimerów, ze zintegrowaną technologią DPM
 • Spoiwo nie zawierające nonylofenolu, po związaniu elastyczne
 • Odporny na korozję kwasową spowodowaną działaniem biogenicznego kwasu siarkowego (BSK)
 • Odporny na gnojówkę, gnojowicę i soki kiszonkowe
 • Bardzo dobra odporność na ścieranie, powłoka przejezdna dla pojazdów z ogumieniem pneumatycznym
 • Do nakładanie wałkiem, poprzez szpachlowania oraz metoda natrysku bezpowietrznego
 • Mostkująca rysy
 • Zatwierdzony przez DIBt (Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej) system ochrony powierzchniowej MC-PowerPro HCR stosowanej do zabezpieczenia obiektów (instalacji) na gnojówkę, gnojowicę i soki kiszonkowe (JGS) oraz na biogaz LA - nr zatwierdzenia Z-59.17-439
 • Zatwierdzenie DIBt uwzględnia również wymogi prawa wodnego zgodnie z §63 ustawy o zasobach wodnych
 • Certyfikowany wg normy EN 1504 część 2

Obszary zastosowań

 • Do stosowania na podłożach wiązanych cementem (beton, żelbet, zaprawy) i na stal
 • Do stosowania w strefach gazowych zamkniętych instalacji ściekowych oraz komór fermentacyjnych
 • Do stosowania w dołach na gnojówkę, zbiornikach na gnojowice, komorach i kanałach gnojowicy, silosach kiszonki, silosach przejazdowych, zbiornikach biogazu, fermentatorach biogazu, kompostownikach, tacach zbierających, pomieszczeniach do zbierania, na płytach dla obornika oraz w obszarach drenażu i napełniania
 • Nie nadaje się do pokrywania stołów paszowych
 • Scenariusze ocenione przez REACh; okresowy kontakt z wodą, okresowa inhalacja, stosowanie
 • Certyfikowany wg DIN EN 1504 część 2 dla zasady 1, 2, 5 i 8; metody 1.3, 2.2, 5.1 i 8.2

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123