Właściwości

 • Dwuskładnikowa, modyfikowana dodatkami syntetycznymi
 • Zachowuje elastyczność w temp. ujemnych do -35ºC
 • Otwarta na dyfuzję pary wodnej, hamująca karbonatyzację
 • Odporna na mróz i soleodladzające, szczelna dlachlorków
 • Możliwość obróbki ręcznej lub metoda natrysku na mokro, można zagładzać, nie wymaga pielęgnacji
 • Odporna na przerastanie korzeniami zgodnie zDIN 4062
 • Dopuszczona jako system WHG
 • Przetestowana i dopuszczona przez ZTV-W LB 219
 • Przetestowana i dopuszczona przez DIN V 18026, jako system ochrony powierzchniowej OS 5a i OS 5b
 • Trudnopalny,klasa materiału budowlanego:C-s1, d0 wg normy EN13501-1
 • Certyfikowana zgodnie z normą DIN EN 1504 cz. 2

Obszary zastosowań

 • System ochrony powierzchniowej w budownictwie wysokościowym oraz inżynieryjnym
 • System ochrony powierzchniowej w obszarzeochrony wód gruntowych np. na tace awaryjne pod transformatorami
 • System ochrony powierzchniowej dla budowli hydrotechnicznych czasowo obciążonych wodą (czas schnięcia dla Zentrifix F92 do pierwszego obciążenia wodą ≥7 dni)
 • Certyfikacja zgodnie z norma DIN EN 1504 część 2 dla zasady 1, 2 i 8, metoda 1.3, 2.2, i 8.2
 • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123