Właściwości

 • Na bazie wody, można dodać do 5 % wody
 • Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
 • Bez utwardzania, matowe suszenie
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej, spowalnia saturację
 • Może być aplikowany za pomocą wałka, packi lub przez opryskiwanie
 • Certyfikowany zgodnie z normą EN 1504 część 2
 • Certyfikowany i zatwierdzony zgodnie z normą DIN V 18026 jako system OS 5

Obszary zastosowań

 • Odpowiednie dla betonu, betonu lekkiego, porowatego betonu lekkiego i istniejących powłok
 • Nadaje się do budowy konstrukcji, budownictwa, budownictwa przemysłowego i inżynierii lądowej i wodnej
 • Fasady, bajkasy, loggie, strychy itp.
 • Certyfikat wydany zgodnie z normą EN 1504 część 2 dla zasad 1, 2 i 8, procedura 1.3, 2.2 i 8.2
 • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowy kontakt z wodą, okresowa inhalacja, zastosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123