Właściwości

  • Wodny kopolimer
  • Wysycha matowo
  • Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV
  • Odporny na temperaturę, mróz i sól odladzającą
  • Otwarty na dyfuzję pary wodnej, hamuje karbonatyzację
  • Przetestowany i zatwierdzony zgodnie z normą DIN V 18026, struktura OS 2 i OS 4
  • Certyfikowany zgodnie z EN 1504 część 2
  • Obróbka poprzez nanoszenie wałkiem i natrysk
  • Niepalny, klasa materiału budowlanego A2-s1, d0 zgodnie z EN 13501-1 (test systemu)

Obszary zastosowań

  • Ochrona betonu na odsłoniętych powierzchniach
  • Ochrona powierzchni obszarów zewnętrznych, po których nie można chodzić ani jeździć
  • Kolorystyka architektoniczna konstrukcji betonowych
  • Można stosować w obszarze oddziaływania  soli odladzających
  • Scenariusze narażenia oceniane zgodnie z rozporządzeniem REACH: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, obróbka
  • Certyfikowany zgodnie z normą DIN EN 1504 część 2 dla zasad 1,2 i 8, procedury 1.3, 2.3 i 8.3

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123