Właściwości

 • Na bazie samosieciującej dyspersji kopolimerów, gotowy do użycia
 • Wodny, po wyschnięciu matowy
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej, wysoki opór wobec dwutlenku węgla
 • Stabilny kolorystycznie, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
 • Odporny na zmiany temperatury, mróz i sole odladzające
 • Niepalny, Klasa reakcji na ogień: A2-s1, d0 wg EN 13501-1 (sprawdzenie systemu)
 • Niska podatność na zabrudzenia
 • Aplikacja poprzez ręczne nanoszenie wałkiem lub natrysk bezpowietrzny
 • Certyfikowany i dopuszczony do stosowania zgodnie z DIN V 18026 jako system ochrony powierzchniowej OS 2 i OS 4
 • Certyfikowany zgodnie z DIN EN 1504 cz.2

Obszary zastosowań

 • Zapobiegawcza ochrona betonu przed działaniem agresywnych czynników atmosferycznych
 • Ochrona powierzchni zewnętrznych nie obciążonych ruchem pieszym i kołowym
 • Jako powłoka ochronna w strefie rozpylenia i rozbryzgu roztworów soli odladzających
 • REACh – oczekiwane scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka
 • Certyfikowany zgodnie z DIN EN 1504 cz. 2 dla zasady 1, 2 i 8, metoda 1.3, 2.2 i 8.2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123