Właściwości

 • Wodna, dwuskładnikowa kombinacja poliuretanowo-polimerowa
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej, powstrzymujący karbonatyzację
 • Stabilny kolorystycznie, odporny na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
 • Odporny na zmiany temperatury, mróz i sole odladzające
 • Klasa odporności na ścieranie na mokro: 1 - zgodnie z normą EN ISO 11998
 • Zdolność czyszczenia: parametr 0 - zgodnie z normą EN ISO 11998
 • Stopień połysku 40÷60 - zgodnie z normą EN ISO 2813
 • Sprawdzony zgodnie z ZTV-ING, TL/TP AGS Beton
 • Niepalny, klasa materiałów budowlanych A2-s1, d0 wgPN-EN 13501-1 (sprawdzenie systemu)
 • Przebadany i dopuszczony dostosowania wg DIN V 18026, jako systemy ochrony powierzchniowej OS-2 i OS-4
 • Certyfikowany zgodnie z normą EN 1504, część 2

Obszary zastosowań

 • Zapobiegawcza ochrona betonu dla powierzchni zewnętrznych przed działaniem agresywnych czynników atmosferycznych
 • Certyfikowana ochrona powierzchniowa dla budowli komunikacyjnych (mosty, tunele)
 • Ochrona powierzchni zewnętrznych nie obciążonych ruchem pieszym i kołowym
 • W strefach aerozolu i rozbryzgu soli drogowej (odladzającej)
 • Trwały system ochrony przed zabrudzeniem farbami
 • REACh – scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka
 • Certyfikowany zgodnie z EN 1504 cz.2 dla zasady 1,2 i 8; metoda 1.3, 2.2, 8,2

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123