Właściwości

 • Na bazie dyspersji kopolimerowej, gotowej do użycia
 • Na bazie wody, przezroczysty po wysuszeniu
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej i powstrzymywanie saturacji
 • Odporny na działanie promieni UV i czynników atmosferycznych
 • Odporny na podwyższone temperatury, mróz i sole odladzające
 • Nakładanie za pomocą wałka i natrysk bez powietrza
 • Podbieracz niskich zanieczyszczeń
 • Niepalny, materiał budowlany dass B-sl, dO wg EN 13501-1 (badanie systemu wyrobów)
 • Dostępne świadectwo badania emisji AgBB
 • Testowany zgodnie z normą DIN V 18026 jako system OS 2
 • Certyfikowany zgodnie z normą EN 1504 część 2

Obszary zastosowań

 • Prewencyjna ochrona betonu na powierzchniach zewnętrznych i wewnętrznych
 • Ochrona powierzchni dla niedostępnych i nie wbijanych obszarów zewnętrznych
 • Nadaje się do stref natryskowych w komorach odladzających
 • Odpowiednie do stosowania w połączeniu z Emcephob WM i Emcephob H
 • Certyfikat wydany zgodnie z normą EN 1504 część 2 dla zasad 1, 2 i 8, procedura 1.3, 2.2, 8.2
 • REACh - oczekiwane scenariusze ekspozycji: okresowy kontakt z wodą, okresowa inhalacja, zastosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123