Właściwości

 • Tworzy powłokę, wysycha na połysk
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej, hamuje proces karbonatyzacji
 • O trwałym kolorze z uwagi na wysoką odporność na promienie UV oraz czynniki atmosferyczne
 • Odporny na zabrudzenia
 • Zgodnie z EN ISO 2813 stopień połysku 40-60
 • Wartość współczynnika odbicia światła, klasa LRV 70
 • Zgodnie z EN ISO 13300 klasa odporności na ścieranie na mokro – 1
 • Zdolność czyszczenia: parametr 0 - zgodnie z normą EN ISO 13300
 • Możliwość aplikacji wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym
 • Sprawdzony i dopuszczony jako system ochrony powierzchni OS 2 i OS 4
 • Odporny na temp., mróz oraz sole odladzające (XF 4)
 • Zarejestrowany w Niemieckim Systemie Oceny Wielokryterialnej Budynków (kod rejestracyjny: Q0GFCH)
 • Niepalny, klasa materiału C-s1,  d0 wg EN 13501-1 (badanie systemowe z Nafufill R3 FM)
 • Niepalny, klasa materiału A2-s1,  d0 wg EN 13501-1 (badanie systemowe z Nafufill KM 103)

Obszary zastosowań

 • Ochrona powierzchni zgodnie z ÖBV, ASTRA, ZTV-ING cz. 5 Tunel
 • Profilaktyczna ochrona betonu dla powierzchni zewnętrznych narażonych na działanie czynników atmosferycznych
 • Ochrona powierzchni nieobciążanych ruchem pieszym i kołowym
 • Możliwość stosowania w strefach, mających kontakt z solami odladzającymi
 • EN 1504 cz. 2 zgodnie z zasadami 1, 2 i 8, metody: 1.3, 2.2 i 8.3
 • Scenariusze ekspozycji REACH: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123