Właściwości

 • Produkt jednokomponentowy, wiązany cementem,ulepszony tworzywami sztucznymi
 • Do aplikacji ręcznej lub metodą natrysku na mokro
 • Do aplikacji metodą natrysku na sucho technologią Gunmix®firmyVelco
 • Odporny na działanie ścieków w zakresie od pH 3,35 do pH 14
 • Odporny na soki kiszonkowe
 • O wysokiej odporności na ścieranie, sprawdzonej wg metody Böhmego
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej, wodoszczelny, szczelny dla chlorków
 • Certyfikowany zgodnie z PN EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

 • Powłoka ochronna elementów betonowych, żelbetowych, z betonu sprężonego (zarówno nowych jak i poddawanych remontowi) związanych z gospodarką wodno-ściekową
 • Przede wszystkim do zastosowania w kanałach dopływowych i odpływowych, instalacjach doprowadzających ścieki, przepompowniach ślimakowych (wyprawa koryta ślimaka) oraz na bieżniach zgarniaczy
 • Wyprawa ochronna powierzchni pionowych w przejazdowych silosach rolniczych
 • Klasyfikacja zgodnie z PN EN 1504 część 3, zasada 3, metoda 3.1 i 3.3
 • Zastosowanie zgodnie z PN EN 206-1 w klasach ekspozycji XD1÷3, XS1÷3, XM 1÷2 i XA1÷3

 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123