Właściwości

 • Produkt jednokomponentowy, ulepszony tworzywami sztucznymi
 • Do aplikacji ręcznej lub metodą natrysku na mokro lub na sucho
 • Odporny na działanie ścieków o wartości pH w zakresie od 3,35 do 14
 • Bardzo wysoka szczelność na chlorki
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej
 • Wodoszczelny, odporny na długotrwałe działanie wody
 • Klasa R4 wgPN-EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

 • Powłoka ochronna elementów betonowych, żelbetowych, z betonu sprężonego (zarówno nowych jak i poddawanych remontowi) związanych z gospodarką wodno-ściekową
 • Dotyczy zbiorników przelewowych, osadników wstępnych, osadników wtórnych, osadników na osad czynny, piaskowników, obiektów doprowadzających, zagęszczaczy osadu, zamkniętych komór fermentacyjnych (w strefie osadu)
 • Zastosowaniew klasach ekspozycji XD 1÷3, XS 1÷3, XF1÷3, XA1÷3iXWW1÷3
 • Klasyfikacja zgodnie z PN-EN 1504 część 3, zasada 3, metoda 3.1 i 3.3

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123