Właściwości

 • W oparciu o technologię DySC®-technologię
 • Związany cementem, tylko do zmieszania z wodą
 • Sklasyfikowany jako typ 1 zgodnie z ulotką DVGW W 300
 • Sprawdzony i zatwierdzony zgodnie z ulotką DVGW W 347
 • Typ 1 nie wymaga żadnej homologacji zgodnie z ulotką DVGW W 270
 • Nakładanie techniką natrysku ręcznego i na mokro
 • Otwarty na dyfuzję pary wodnej i nieprzepuszczalny dla wody
 • Wysoce odporny na siarczany i chlorki
 • Niska porowatość, a więc wysoka odporność na hydrolizę
 • Klasa R4 zgodnie z EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

 • Ochrona powierzchni ścian i sufitów w zbiornikach wody pitnej, oczyszczalniach wody pitnej i elementach betonowych w strefach ochrony wody pitnej
 • Nadaje się do elementów betonowych w obszarach istotnych z punktu widzenia statyki i nieistotnym z punktu widzenia statyki
 • Certyfikat wydany zgodnie z normą EN 1504 część 3 dla zasad 3 i 7, procedura 3.1, 3.3 i 7.1

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123