Właściwości

  • Wiązany cementem, wymaga tylko wymieszania z wodą
  • Do nakładania ręcznego lub natryskiem mokrym
  • Nieprzepuszczalny dla wody i chlorków
  • Niska porowatość, a więc wysoka odporność na hydrolizę
  • Sprawdzone i zatwierdzone zgodnie z arkuszem roboczym DVGW W 347 jako typ 1
  • Spełnia wymagania kodeksu DVGW W 300-5 (A)
  • Klasa R4 zgodnie z DIN EN 1504 część 3

Obszary zastosowań

  • Zabezpieczenie ścian oraz stropu w zbiornikach wody przeznaczonej do spożycia oraz elementów konstrukcji betonowych mających kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia
  • Nadaje się dla elementów betonowych dla obszarów konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych
  • Dotyczy ekspozycji XTWB

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123