Właściwości

  •  Katalizator wiązania o niskiej lepkości

Aplikacje

  • Przyspieszenie dla wiązania żywic Konudur 250 OM-PL
  • Od 2% do 5% składnika A
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123