Właściwości

  • Dobre właściwości impregnujące
  • Łatwa obróbka
  • Wysoka wytrzymałość na ściskanie
  • Włókno szklane ECR całkowicie odporne na korozję siarczanową
  • 1080 g/m2 

Obszary zastosowań

  • Naprawa uszkodzonych rur i kanałów kanalizacyjnych
  • Średnice dn 100 - 800

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123