Właściwości

  • Stabilny, przetwarzalny mechanicznie wypełniacz z żywicy epoksydowej
  • Odporny na ścieki
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Dobra przyczepność na suchych, lekko wilgotnych i wilgotnych podłożach mineralnych
  • Dobra przyczepność na laminatach GRP
  • Stabilny w strefie pułapowej
  • Obróka możliwa z wykorzystaniem odpowiednich robotów

Obszary zastosowań

  • Wypełnianie rys i wyłomów w nieprzełazowych kanałach ściekowych
  • Naprawa wyłomów, złączy kielichowych w nieprzełazowych kanałach ściekowych
  • Trwałe, szczelne połączenie przyłączy bocznych
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123