Właściwości

  • Żywica duromerowa na bazie poliuretanu o niskiej lepkości
  • Krótki czas reakcji
  • Spełnia normy KTW – grupa D1 i D2
  • Spełnia wymogi DIBt - karta techniczna „Ocena i klasyfikacja wpływu materiałów budowlanych na glebę i wody gruntowe” (stan na 11/2000)

Obszary zastosowań

  • Uszczelnienie poprzez sklejenie i wypełnienie rys, muf, króćców w kanałach ściekowych
  • Uszczelniająca iniekcja w przypadku przecieków w mufach rur, króćcach i w przypadku pęknięć
  • Naprawa króćców i muf z wykorzystaniem robotów kanałowych
  • REACH - określone scenariusze ekspozycji: kontakt z wodą stały, czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123