Właściwości

  • Jednoskłądnikowa na bazie cementu
  • Możliwość pompowania na większe odległości
  • Krótki czas pracy szalunku
  • Dobra przyczepność do podłoży mineralnych
  • Szybki początek twardnienia również w niskich temperaturach
  • Wodoszczelność zgodnie z DIN 1045
  • Niski skurcz

Obszary zastosowań

  • Naprawa włączeń przykanalików w kanałach ściekowych z wykorzystaniem robotów
  • REACH – określone scenariusze ekspozycji: czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123