Właściwości

  • Jednoskładnikowa, samopoziomująca się powłoka cementowo-polimerowa (PCC)
  • Zakres grubości 3 ÷20 mm
  • Można podawać techniką pompowania
  • Wysoka odporność na ścieranie

Obszary zastosowań

  • Wykonanie płaskiej posadzka na nierównych podłożach mineralnych
  • Otwarta na dyfuzję pary wodnej

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123