Właściwości

  • Łatwe nakładanie dzięki doskonałej rozpływności
  • Możliwość chodzenia już po 3 godzinach
  • Niski skurcz i niskie naprężenia podczas utwardzania
  • Wysoka jakość powierzchni
  • Wysoka wytrzymałość wczesna i końcowa do CT-C50-F7
  • Gotowość do nanoszenia kolejnych powłok po 24 godzinach
  • Wysoka wytrzymałość na odrywanie > 2 N/mm²

Obszary zastosowań

  • Do wykonywania odpornych na zużycie powłok mineralnych
  • Kosmetyczna naprawa bezpośrednio użytkowanych powierzchni
  • Wyrównywanie powierzchni nierównych posadzek betonowych i jastrychowych

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123