Właściwości

  • Jednoskładnikowy, płynny, modyfikowany polimerami jastrych cementowy
  • Minimalna grubość warstwy 10 mm
  • Pompowalny, lakierowany po 24 godzinach
  • Twardnieje praktycznie bez skurczu

Aplikacje

  • Idealny do tworzenia równych podłóg na podłożach mineralnych
  • Jastrych kompozytowy do naprawy obiektów produkcyjnych, magazynów i obszarów logistycznych, prowadnic pojazdów kołowych i jezdni itp.

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123