Właściwości

  • Jednoskładnikowa, związana cementem, modyfikowana polimerem warstwa wiążąca
  • Warstwa wiążąca do jastrychu podłogowego MC 10 i jastrychu podłogowego MC 25

 

Obszary zastosowań

  • Produkcja równych podłóg na podłożach mineralnych
  • Warstwa wiążąca do złożonych jastrychów stosowanych do naprawy obiektów produkcyjnych, magazynów i obszarów logistycznych oraz prowadnic i jezdni pojazdów kołowych itp.

 

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123