Właściwości

 • Dwuskładnikowa, wodna dyspersja żywicy epoksydowej, stosowana głównie w przemyśle
 • Wykazuje dobrą przyczepność do suchych i lekko wilgotnych podłoży mineralnych (bez widocznej warstwy wilgoci)
 • Spełnia kryteria niemieckiego instytutu badającego wpływ materiałów budowlanych na ludzkie zdrowie
  (AgBB 2018) w zastosowaniu wewnątrz pomieszczeń
 • GISCODE: RE05 (oba składniki bez H317)

 

Obszary zastosowań

 • Środek gruntujący do podłoży mineralnych pod MC-DUR 111 eco
 • Bezbarwna impregnacja podłoży mineralnych w celu zabezpieczenia przed kurzem
 • Środek wiążący do szpachlowania wyrównującego
 • Do zastosowań w przemyśle lub podobnych obszarach
 • REACH- scenariusze ekspozycji: długotrwała inhalacja, obróbka

 

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123