Właściwości

  • Dwuskładnikowa, przezroczysta, zdyspergowana w wodzie żywica epoksydowa
  • Przyczepność na lekko wilgotnych, mineralnych powierzchniach
  • Zmniejsza parowanie wody w świeżym betonie

Obszary zastosowań

  • Podkład pod / na powłokach polimerowo-cementowych i pod żywice reakcyjne
  • Impregnacja powierzchni betonowych i jastrychowych
  • Utwardzanie świeżego betonu, szczególnie w obszarach obciążonych chemicznie
  • Scenariusze narażenia REACH: okresowy kontakt z wodą, długotrwałe wdychanie, stosowanie
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123