Właściwości

  • Dwukomponentowa,uniwersalna żywica epoksydowa do zastosowań w przemyśle
  • Wysoki stopień możliwości wypełniania kruszywem mineralnym
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
  • Po wypełnieniu kruszywem wysoka odporność na obciążenia mechaniczne oraz chemiczne

Obszary zastosowań

  • Do gruntowania podłoży mineralnych pod bezrozpuszczalnikowe żywiczne warstwy posadzkowe
  • Jako część systemu ochronnego MC-DUR 1800, MC-DUR 1900i MC-DUR 1900 Plus (wg §62WHG)
  • Jako spoiwo dla żywicznych warstw szpachlowych i wyrównawczych
  • Jako warstwa sczepna do zapraw pod powłoki z żywic reaktywnych
  • Do wytwarzania samopoziomujących powłok i zapraw żywicznych
  • REACh-scenariusze ekspozycji: czasowykontakt z wodą, stała inhalacja, obróbka

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123