Właściwości

  • Dwukomponentowa, rozpuszczalnikowa, bezbarwna powłokowa żywicaepoksydowa
  • Hamuje odparowanie wody ze świeżego betonu
  • Podnosi odporność podłoża betonowego na obciążenia mechaniczne i chemiczne

Obszary zastosowań

  • Grunt na świeże, zaraz po rozszalowaniu, pionowe podłoża betonowe
  • Środek pielęgnacyjny świeżego betonu szczególnie przy obciążeniach chemicznych
  • REACh - scenariusze ekspozycji: czasowy kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123