Właściwości

  • Dwukomponetowa, przezroczysta żywica epoksydowa
  • Do wypełnienia kruszywami mineralnymi
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
  • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna po wypełnieniu kruszywem

Obszary zastosowań

  • Podkład dla podłoży mineralnych pod powłokami z żywic reakcyjnych
  • Spoiwo do powłok drapanych i wyrównujących
  • Certyfikowany w systemie OS 11a / b zgodnie z DIN V 18026 i EN 1504-2
  • Scenariusze narażenia REACH: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123