Właściwości

  • Dwuskładnikowa, bursztynowo-przezroczysta żywica epoksydowa
  • Do wypełnienia kruszywami mineralnymi
  • Bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych
  • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna

Obszary zastosowań

  • Podkład do podłoży mineralnych
  • Spoiwo do rys i warstw wyrównujących na obszarach przemysłowych i parkingach samochodowych
  • Test podstawowy jako powłoka OS 8 dla parkingów samochodowych według DAfStb
  • Scenariusze narażenia REACH: okresowy kontakt z wodą, okresowe wdychanie, stosowanie

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123