Właściwości

  • Dwukomponentowa, barwna, żywica epoksydowa modyfikowana związkami węgla
  • Wysoka, wszechstronna odporność chemiczna
  • Wysoka odporność na działanie promieniowania UV
  • Materiał twardo – elastyczny o wysokiej odporności na ścieranie
  • Przepuszczalność pary wodnej klasa II wg PN EN 1504 - 2

Aplikacje

  • Powłoka do zabezpieczania chemoodpornego podłoży betonowych w obiektach infrastruktury wodno – ściekowej w tym obiektów narażonych na drgania i wibracje
  • Powłoka do zabezpieczenia chemoodpornego podłoży stalowych w obiektach infrastruktury wod-no – ściekowej w tym narażonych na drgania i wibracje.
  • REACh- scenariusze ekspozycji: stały kontakt z wodą, czasowa inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123