Właściwości

  • Wysoka odporność mechaniczna i chemiczna
  • Bezrozpuszczalnikowy i nie zawierający zmiękczaczy

Obszary zastosowań

  • Przemysł spożywczy
  • Przemysł chemiczny
  • Myjnie i przepompownie paliw

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123