Właściwości

  • Dwukomponentowa, czerwono-przezroczysta żywica epoksydowa
  • Rezystor przebicia elektryczneg o > 500 megaomów
  • Powlekanie świeżego betonu (wiek > 7 dni zgodnie z TL / TP BEL-EP)

Obszary zastosowań

  • Gruntowanie, uszczelnianie lub rysowanie płyt nawierzchniowych zgodnie z ZTV-ING, część 7
  • Uszczelnianie pokładów parkingowych, pochylni, koryt itp. W ramach zatwierdzonych systemów filcowych
  • Scenariusze narażenia REACH: okresowy kontakt z wodą, stosowanie

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123