Właściwości

  • Dwukomponnetowa, czerwono-transparentna, specjalna żywica poliuretanowa
  • Szybkoutwardzalny
  • Utwardzanie prawie niezwiązane z wpływem temperatury i wilgoci
  • Krótki czas oczekiwania między dwoma etapami pracy

Obszary zastosowań

  • Gruntowanie, uszczelnianie lub rysowanie pomostów i parkingów samochodowych zgodnie z TL / TP-BEL-EP
  • Aplikacja nawet w złych warunkach pogodowych
  • Scenariusze narażenia REACH: zastosowanie, stałe wdychanie, okresowy kontakt z wodą

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123