Właściwości

  • Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna żywicaepoksydowa
  • Zwiększa odporność mechaniczną i chemiczną
  • Bardzo szybki czas twardnienia i wiązania w temp. od +2°C

Aplikacje

  • Jako system „weekendowy” do hal magazynowych, produkcyjnych, warsztatów, sklepów
  • Gruntowanie podłoży mineralnych pod kolejne warstwy powłokowe
  • Spoiwo do szpachlowania wypełniającego, zamykającego i wyrównującego
  • Wytwarzanie zapraw z żywic reaktywnych
  • REACh - scenariusze ekspozycji:czasowy kontakt z wodą, stała inhalacja, obróbka

Pobierz

Więcej
abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123