Właściwości

  • Dwukomponentowa, bezrozpuszczalnikowa, bezbarwna żywica epoksydowa
  • Podwyższona odporność mechaniczną i chemiczną
  • Bardzo szybki czas twardnienia i wiązania
  • Materiał wiąże w temp. od + 2°C

Obszary zastosowań

  • Jako system „weekendowy” do hal magazynowych, produkcyjnych, warsztatów, sklepów
  • Gruntowanie podłoży mineralnych pod kolejne warstwy powłokowe
  • Spoiwo do szpachlowania wypełniającego, zamykającego i wyrównującego
  • Wytwarzanie zapraw z żywic reaktywnych
  • REACh - scenariusze ekspozycji:czasowy kontakt z wodą, stała inhalacja, obróbka

Pobierz

abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123 abs 123